Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński Jan

Jan Wojciech Zieliński

ur. w 1927 roku w m. Szczeblotowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Jan Zieliński, w czasie II wojny światowej był żołnierzem AK Inspektoratu we Włocławku. We wrześniu 1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W dniu 06.08.1945 r. został aresztowany za dezercję i wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z 22.12.1945 r. skazany na karę 6 mies. więzienia. Ponownie aresztowany 15.03.1949 r. za nielegalne posiadanie broni i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 30.06.1949 r. skazany na karę śmierci, zmienioną na 10 lat więzienia, którą odbywał w ZK w Poznaniu i Koronowie. Wyszedł na wolność 20.06.1955 r. na mocy amnestii.
W 1980 r., będąc pracownikiem Wojewódzkiego Biura Projektowego Budownictwa Komunalnego Oddziału w Inowrocławiu, zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność”. Był współzałożycielem MKZ „Solidarność” w Inowrocławiu, następnie członkiem Prezydium MKZ pełniącym funkcję sekretarza ds. propagandy związkowej. W lipcu 1981 r. został wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność" w Inowrocławiu. Kierował działem informacji i propagandy, zajmującym się m.in. redagowaniem i kolportowaniem ulotek do Komisji Zakładowych na terenie Inowrocławia i okolic oraz nagrywaniem audycji dla radiowęzłów zakładowych. Był też redaktorem związkowego biuletynu „Przekazy”. 
W październiku 1981 r. został objęty śledztwem w sprawie rozpowszechniania w inowrocławskich zakładach pracy, antypaństwowej ulotki "Maskarady i Bajki czyli Czerwony Kapturek, rycerski szyszak i karnawałowe maski". Po przesłuchaniu w charakterze świadka, przedstawiono mu zarzut zredagowania i rozpowszechniania powyższej ulotki.
Od 13.12.1981 r. do 11.05.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, a prowadzone przeciwko niemu śledztwo zostało zawieszone. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z 27.08.1982 r. został uniewinniony. Wobec wniesionej przez Prokuraturę Wojewódzką w Bydgoszczy rewizji, Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy wyrokiem z 14.12.1982 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego, uznając Jana Zielińskiego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzając mu karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Wskutek przeprowadzonej w dniu 25.08.1982 r. rewizji w miejscu zamieszkania, został zatrzymany 11.09.1982 r. i tymczasowo aresztowany jako podejrzany o posiadanie bez wymaganego zezwolenia dwóch radiotelefonów. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z 11.01.1983 r. został skazany na karę 10 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Do 06.01.1983 r. był przetrzymywany w ZK w Inowrocławiu.
Od 1982 r. pośredniczył w kontaktach Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Bydgoszczy z Komitetem działającym w Inowrocławiu. W 1988 r. został członkiem Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” z ramienia, której reprezentował Oddział w Inowrocławiu w Radzie Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.
W związku z prowadzoną działalnością w latach 1981-1989 był inwigilowany przez SB.
   
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • K. Osiński, „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010