Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zielińska Elżbieta

Elżbieta Grażyna Zielińska

ur. w 1958 roku w m. Środa Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Od 1979 r. była członkinią i rzecznikiem Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Współpracowała również z KSS KOR. Kolportowała i drukowała wydawnictwa antysocjalistyczne. Z uwagi na prowadzoną działalność, 18 czerwca 1979 r. została zawieszona w prawach studenta. W sierpniu 1979 r. jako przedstawicielka wrocławskiego SKS, uczestniczyła w szkoleniu koło Mrągowa. 18 marca 1980 r. we Wrocławiu została zatrzymana z powodu kolportażu ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych. Jesienią 1980 r. zaangażowała się w działania mające na celu powołanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W związku z powyższą działalnością 13 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu i Gołdapi, z którego została zwolniona 24 lipca 1982 r. Z powodu prowadzonej działalności była zatrzymywana, a w jej miejscu zamieszkania dokonywano przeszukań.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej