Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Halina Zając
ur. w 1951 roku w m. Lgota
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019

Biogram

Pani Halina Zając była działaczem Trzeciego Szeregu NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w okresie od marca 1982 r. do września 1983 r. 
Zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw o treści antykomunistycznej, jak również organizacją materiałów niezbędnych do druku oraz skrytek do przechowywania materiałów przeznaczonych do użytku konspiracyjnego.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków