Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Halina Zając

ur. w 1951 roku w m. Lgota
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pani Halina Zając była działaczem Trzeciego Szeregu NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w okresie od marca 1982 r. do września 1983 r. 
Zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw o treści antykomunistycznej, jak również organizacją materiałów niezbędnych do druku oraz skrytek do przechowywania materiałów przeznaczonych do użytku konspiracyjnego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków