Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zdanowski Zbigniew

Zbigniew Zdanowski

ur. w 1950 roku w m. Modrzew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki – Oddział w Siedlcach. Jako przedstawiciel tych zakładów kandydował do siedleckich władz związkowych i w listopadzie 1981 r. został wybrany członkiem Prezydium Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Siedlcach, z ramienia Zarządu wszedł w skład Komisji Infrastruktury Społecznej. Po 13.12.1981 r. do 1989 r. kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych w Zakładach Mechanicznych im. „Nowotki”, później Zakładach Mechanicznych „Wola” w Siedlcach oraz w ich Centrali w Warszawie. Przewoził z Warszawy prasę i wydawnictwa niezależne i kolportował je w Siedlcach, organizował pieniądze na działalność związkową. W 1984 roku wykonywał medale przedstawiające księdza Jerzego Popiełuszkę, według przygotowanej przez siebie matrycy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Andrzejewska A. NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze –Oddział w Siedlcach Kalendarium i wybór dokumentów, Fundacja Gazety Podlaskiej im. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2015.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN