Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zaklikowski Jan

Jan Leon Zaklikowski

ur. w 1944 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Jan Zaklikowski w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajkach pracowniczych zorganizowanych w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” w Bydgoszczy. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego. Był również przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy, a od grudnia 1980 r. przewodniczącym Komisji Zakładowej.  W czerwcu i lipcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. W październiku 1981 r. współtworzył niezależne pismo „Impulsy”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, niezależnych pism i ulotek.
W latach 1982-1983 był członkiem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz organizatorem zbiórek na rzecz osób internowanych. 
W marcu 1982 r. i sierpniu 1983 r. przeprowadził emisje audycji w podziemnym Radiu "Solidarność” w Bydgoszczy. 
Dnia 4 października 1983 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy pod zarzutem udziału w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Zwolniony z aresztu dnia 23 grudnia 1983 r. i objęty dozorem MO. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone dnia 25 lipca 1984 r. na mocy ustawy o amnestii.
W październiku 1984 r. wraz z grupą współpracowników wykonał brzozowy krzyż i umieścił go w pobliżu miejscowości Przysiek, miejscu prawdopodobnego uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki.
W grudniu 1985 r. wyemigrował do Kanady.     

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej