Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zawierucha Ryszard

Ryszard Zawierucha

ur. w 1948 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Ryszard Zawierucha działalność niepodległościową prowadził w latach 1983-1989 r. Współpracował z utworzonym w październiku 1980 r. Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim Ziemi Kutnowskiej, a następnie wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej. Po ogłoszeniu stanu wojennego był aktywnym członkiem grupy opozycjonistów skupionych wokół ks. Mariana Lipskiego, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • "Kutno poprzez wieki", red. J. Szymczak, Kutno 2011
    • J. Pawłowicz, "Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989", Płock 1995