Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zaprawa Jerzy

Jerzy Zaprawa

ur. w 1948 roku w m. Wał
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Krasnymstawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami i współpracował przy sporządzaniu i kolportażu ulotek i plakatów. 20 maja 1982 r. zniszczył część czcionek w maszynie do pisania, na której były sporządzane ulotki oraz ukrył tę maszynę by uniemożliwić badania identyfikacyjne za co w dniu 4.06. 1982 roku został aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie. Zwolniony 30 lipca 1982 r. na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, który skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i karę grzywny w wysokości 50 tys. zł.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej