Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zięty Jerzy

Jerzy Wojciech Zięty

ur. w 1966 roku w m. Kędzierzyn - Koźle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Będąc uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu począwszy od 1982 r. prowadził bibliotekę wydawnictw drugoobiegowych. W 1983 r. nawiązał współpracę w krakowskim pismem podziemnym „Promieniści”, wchodząc w 1985 r. - po podjęciu studiów politologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - w skład redakcji pisma. Zajmował się organizacją kolportażu.
Ponadto od 1983 r. kolporter prasy podziemnej na terenie Kędzierzyna – Koźla oraz Krakowa, w tym pism „Panaceum”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „CIA” oraz „Tygodnika Mazowsze”.  
Uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”, m. in. biorący  udział w zjeździe w Białogórze w 1988 r. W latach 1988-89 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. Brał udział w manifestacjach i akcjach protestacyjnych, w tym bojkocie studium wojskowego UJ. Członek redakcji pisma „Enzetesik”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej