Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Znaniewicz

ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Krzysztof Znaniewicz w 1981 był pracownikiem zakładu „Atra” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykonał i powiesił plakaty o treści antypaństwowej w miejscu pracy. Za powyższe w dniu 29 grudnia 1981 r. został zatrzymany i decyzją Prokuratora Rejonowego w Toruniu z dnia 30 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Toruniu. Zwolniony z aresztu na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 15 stycznia 1982 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 15 października 1982 r. został uznany winnym zarzucanego mu czynu i skazany na 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat oraz karę grzywny.
Będąc pracownikiem Pomorskich Zakładów Aparatury Elektrycznej „Apator” w Toruniu,  kontynuował działalność opozycyjną. W dniu 31 sierpnia 1988 r. zorganizował kilkunastominutowy wiec na terenie zakładu pracy, podczas którego odczytał odezwę w sprawie solidaryzowania się ze strajkującymi w kraju i czynnego poparcia ich żądań.
Jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników Pomorskich Zakładów Aparatury Elektrycznej „Apator”,  w dniu 29 września 1988 r. złożył w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu wniosek o jego rejestrację. Zajmował się też rozpowszechnianiem na terenie zakładu pracy nielegalnych ulotek, utrzymywał kontakty z działaczami „Solidarności” oraz uczestniczył w zebraniach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej i Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej