Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Zakrzewski
ur. w 1936 roku w m. Brończyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Tadeusz Zakrzewski, nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Błaszkach, przed wprowadzeniem stanu wojennego był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, członkiem Sekcji Oświaty przy Zarządzie Regionu Ziemia Sieradzka oraz redaktorem i autorem tekstów o treściach antykomunistycznych publikowanych na łamach pisma „Solidarność. Biuletyn Informacyjny Regionu »Ziemia Sieradzka«”. W dniach 13–20.12.1981 r. ukrywał się, następnie został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a od 6.01. 1982 r. – w Łowiczu. 17.05.1982 r. przystąpił do głodówki na znak solidarności z internowanymi protestującymi w ten sposób w OO w Warszawie – Białołęce. Ze względu na stan zdrowia od 30.05.1982 r. był hospitalizowany w Szpitalu Miejskim w Łowiczu, skąd miał zostać przewieziony do OO w Kwidzynie, lecz poddano go dalszemu leczeniu w jednym z łódzkich szpitali. Z powyższych względów, jak również z uwagi na petycję w jego sprawie wystosowaną przez sieradzkich nauczycieli do ministra spraw wewnętrznych, 13.11.1982 r. decyzję o internowaniu uchylono. Po powrocie do Błaszek nawiązał kontakty z Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Kalisz-Konin-Sieradz i prowadził kolportaż jej organu prasowego pt. „Nasza Solidarność” oraz uczestniczył w patriotycznych spotkaniach organizowanych przez oo. jezuitów w Łodzi i Kaliszu. W latach 1980–1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN