Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zapałowski Andrzej
Andrzej Tomasz Zapałowski
ur. w 1966 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

Student historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Począwszy od 1986 r. zaangażowany w działalność podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na uczelni. Członek Komisji Uczelnianej NZS WSP, a także członek prezydium Tajnej Krakowskiej Komisji Koordynacyjnej NZS w Krakowie. Redaktor podziemnego pisma NZS „Legion” oraz drukarz wydawnictw drugoobiegowych. Uczestnik licznych manifestacji (za co w 1988 r. karany grzywną). Kolporter wydawnictw podziemnych, w tym w Przemyślu i Przeworsku.
Instruktor 13 Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich w Przeworsku. Zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). W 1986 r. drużyna została usunięta z ZHP, kontynuując dalej działalność w sposób nieoficjalny. Od 1990 r. w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Związany z Konfederacją Polski Niepodległej, początkowo jako członek organizacji młodzieżowej KPN. Od 1988 r. zaangażowany w rozbudowę struktur KPN na Podkarpaciu, w szczególności w Przemyślu i Przeworsku. Redaktor pisma KPN „Pobudka”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej