Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zbrońska Władysława

Władysława Zbrońska

ur. w 1949 roku w m. Hałuszczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Władysława Zbrońska z d. Pszonka po 13.12.1981 r. użyczała mieszkanie w celu przechowywania „bibuły” i materiałów poligraficznych oraz (od 1984 r.) na potrzeby łódzkiej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Była kurierem między Łodzią a Gdańskiem, gdzie dostarczała łódzką prasę podziemną do dystrybucji krajowej i skąd przywoziła do Łodzi wydawnictwa drugiego obiegu z całej Polski. Kolportowała biuletyn „Solidarność Walcząca", „Tygodnik Mazowsze” i nielegalne publikacje książkowe. Angażowała się w zbiórki pieniędzy dla ośrodka przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych oraz na pomoc zwolnionym z internowania. W latach 1982-1983 i 1986-1988 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: