Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalewski Zdzisław

Zdzisław Zalewski

ur. w 1964 roku w m. Zanklewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Zdzisław Zalewski prowadził działalność opozycyjną w latach 1985-1989.
Pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, współpracował z konspiracyjnymi strukturami NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Zajmował się kolportażem gazetek zakładowej „Solidarności”, wydawnictw bezdebitowych oraz znaczków poczty podziemnej. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych w maju 1988 r. oraz strajku w sierpniu tegoż roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków