Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Załęcki

ur. w 1954 roku w m. Chechły
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Henryk Załęcki był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL. Należał do NSZZ „Solidarność” przy KWK „Staszic” w Katowicach, gdzie od 1975 r. był zatrudniony jako górnik. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie podporządkował się przepisom dekretu z dnia 12 XII 1981 r. i kontynuował działalność związkową w delegalizowanej „Solidarności”.  Zajmował się drukowaniem i kolportowaniem nielegalnych ulotek na terenie Katowic. 
Pan Henryk Załęcki jako aktywny działacz i osoba prowadząca wrogą działalność w stosunku do PRL w dniu 27 II 1982 r. został internowany. Następnie na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 17 III 1982 r. został tymczasowo aresztowany  i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, gdzie oczekiwał na proces. W rezultacie przeprowadzonego śledztwa Pan Henryk Załęcki został oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej nielegalnej po 13 XII 1981 r. oraz o udział w sporządzaniu i rozpowszechnianiu antypaństwowych ulotek. Za powyższą działalność został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu podczas sesji wyjazdowej w Katowicach na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz dodatkową karę 2 lat pozbawienia praw publicznych. Wyrok zapadł w dniu 30 IV 1982 r. W dniu 9 VI 1982 r. został przewieziony do Zakładu Karnego we Wrocławiu, celem odbycia reszty zasadzonej kary. W lutym 1983 r. Henryk Załęcki skorzystał  z amnestii i wyszedł na wolność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej