Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zimowski Wojciech

Wojciech Zimowski

ur. w 1941 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Wojciech Zimowski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. W dniach 29-31 VIII 1980 r. był współorganizatorem strajku w zakładzie pracy. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Robotniczego Wydziału Głównego Konstruktora w Hucie „Katowice”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-23 XII 1981 r. w strajku na terenie Huty „Katowice”. Po jego zakończeniu w dniu 23 XII 1981 r. został aresztowany. Przetrzymywany był w Areszcie MO w Będzinie, a od 31 XII 1981 r. w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 5 I 1982 r. skazany został na karę 4 lat więzienia. Przebywał w zakładach karnych: w Raciborzu, w Strzelcach Opolskich i w Kłodzku. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z dnia 8 IV 1983 r. został zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN