Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Michał Zięba

ur. w 1937 roku w m. Radomyśl Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Był pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Komunikacyjnego WSK „PZL- Mielec”. W dniach od 14 maja  do 17 czerwca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. Został uwięziony jako jeden z inspiratorów próby zorganizowania strajku w dniu 13 maja 1982 r. w pionie inwestycji WSK Mielec oraz jako podejrzany o kolportaż ulotek w okresie poprzedzającym 13 maja 1982 r. Z odosobnienia został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Był inwigilowany przez SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Majówka” w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN