Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Julian Jerzy Zydorek

ur. w 1952 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Od września 1980 r. w „Solidarności”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Teletra; członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Wielkopolska, kierownik działów: informacji, kolportażu. Założyciel pierwszej w kraju sieci bibliotek wydawnictw niezależnych przy komisjach zakładowych (ponad 300 placówek w Wielkopolsce). W dniu 13.12.1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie k. Gniezna, następnie w Ostrowie Wlkp. (8 – 21.03.1982 r. uczestnik głodówki), w Kwidzynie (14.08.1982 r. pobity, do 30.08.1982 r. uczestnik głodówki protestacyjnej), 4.12.1982 r. zwolniony z internowania. W 1983 r. sygnatariusz listu do Sejmu PRL w sprawie uwolnienia więźniów politycznych, z tego powodu zwolniony z pracy. Od 1983 r. drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik demonstracji. W latach 1983 – 1984 wydawca podziemnego miesięcznika „Rezonans”, współtwórca wydawnictwa Awers. W kwietniu 1984 r. aresztowany, w czerwcu 1984 r. zwolniony na mocy amnestii. W latach 1984 – 1989 członek poznańskiej Międzyzakładowej Rady „Solidarności”. W 1989 r. przywrócony do pracy w Telkom-Teletrze, członek komisji zakładowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN