Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zamojski Stanisław
Stanisław Zamojski
ur. w 1950 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017

Biogram

Pracownik dydaktyczny Politechniki Krakowskiej. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” na uczelni. Członek uczelnianej Komisji Zakładowej związku. Redaktor pism związkowych „Dziś dla Jutra” oraz „Serwis Informacji”. Zaangażowany w działalność krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w podziemnym Komitecie Oporu Społecznego na uczelni. W latach 1982-83 redagował podziemne pismo „Stamtąd”. Współpracownik „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika” i „Zomorządności”. Na potrzeby niezależnej działalności poligraficznej udostępnił posiadany lokal. Prowadził szkolenia z obsługi sprzętu poligraficznego. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych na terenie Politechniki Krakowskiej oraz szkół krakowskich.
W 1989 r. czynny w krakowskim Komitecie Obywatelskim.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności