Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zając Janina
Janina Zając
ur. w 1943 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016

Biogram

Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji we Wrocławiu. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 1981 r. została zatrzymana i osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Jej internowanie uzasadniono prowadzeniem przez nią działalności, która mogłaby wywołać niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego. Na początku stycznia 1982 r. została przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Została zwolniona z internowania 29 kwietnia 1982 r.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN