Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zbyszewska Krystyna

Krystyna Zbyszewska

ur. w 1937 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Krystyna Zbyszewska w okresie od lutego do marca 1983 r. zajmowała się gromadzeniem i rozpowszechnianiem ulotek sygnowanych przez Tymczasowy Komitet Solidarności o treści „Solidarność żyje” i nawołujących do manifestacji w dniach 13 i 14 marca 1983 r. W związku z powyższym w dniu 26.04.1983 r. została zatrzymana, a 28.04.1983 r. Prokurator Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu. Krystyna Zbyszewska została osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Dnia 11.06.1983 r. akt oskarżenia wobec Krystyny Zbyszewskiej skierowano do Sądu Rejonowego w Gdańsku. W dniu 14.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił tymczasowe aresztowanie, zaś dnia 08.08.1983 r. postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN