Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Zachnik

ur. w 1950 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Kazimierz Zachnik był członkiem NSZZ „Solidarność”, w okresie stanu wojennego wchodził w skład jej konspiracyjnych struktur. Pan Kazimierz Zachnik dnia 11 V 1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Katowicach i oskarżony o to, że  od dnia 13 III-10 V 1982 r. w Tarnowskich Górach i Orzechu działając wspólnie z innymi sporządzał i rozpowszechniał ulotki, organizował urządzenia powielające, dobierał ludzi do poszczególnych akcji, ustalał czas i miejsce powielania, uczestniczył w akcjach plakatowania. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach Pan Kazimierz Zachnik został skazany na karę półtora roku pozbawienia wolności. Wyrokiem z dnia 17 IX 1982 r. po rozpatrzeniu rewizji Wojskowej Prokuratury Garnizonowej podwyższono wyrok na 2,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok odsiadywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Wyrokiem z dnia 2 II 1983 r. wstrzymano wykonywanie kary. Pan Kazimierz Zachnik został zwolniony w dniu 8 II 1983 r., a w dniu 5 IV 1983 r. ułaskawiony przez Radę Państwa z dwuletnim okresem próbnym.
W późniejszych latach Pan Kazimierz Zachnik był nadal kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z utrzymywaniem wrogiego nastawienia do władz PRL oraz podejrzeniem o kontynuowaniem kolportażu nielegalnych wydawnictw. Kazimierz Zachnik działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, udzielał się w Bractwie Św. Brygidy propagującym trzeźwość i abstynencję.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej