Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Marek Zdrojkowski

ur. w 1969 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
W drugiej połowie lat 80. był zaangażowany w prace Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Był aktywnym działaczem Polskiej Partii Niepodległościowej. Pełnił funkcję przewodniczącego okręgowej komisji wykonawczej Polskiej Partii Niepodległościowej na Lubelszczyźnie. Brał czynny udział w pracach organizacyjnych PPN. Organizował i kierował lubelskim okręgiem PPN oraz nadzorował działalność tej partii na terenie Radomia. Ponadto aktywnie działał w strukturach Federacji Młodzieży Walczącej.

Biogram opracowano na podstawie: