Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński Jan

Jan Andrzej Zieliński

ur. w 1967 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2015
Biogram
Od 1985 r. był działaczem Federacji Młodzieży Walczącej. Brał udział w akcjach malowania haseł na murach oraz kolportażu ulotek i wydawnictw niezależnych, m.in. „Nasze Wiadomości”, „Wola”, „Kos”. Równolegle z działalnością w FMW, Pan Zieliński należał do Grup Oporu „Solidarni”. W ramach tej organizacji również zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. Angażował się także w ustawianie tzw. „gadał” m.in. w pobliżu Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie oraz nadawał audycje Radia „Solidarność”. Brał aktywny udział w pikietach, demonstracjach oraz mszach za ojczyznę. Podczas wizyty papieża w 1987 r., wraz z grupą działaczy FMW z Warszawy, pojechał do Gdańska, gdzie m.in. zajmował się kolportażem ulotek. W 1989 r. uczestniczył w strajku Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Biogram opracowano na podstawie: