Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zienkiewicz Antoni

Antoni Zienkiewicz

ur. w 1923 roku w m. Niemiry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
W latach 1980-1989 należał do NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych. Pełnił w nim m.in. funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Związku w Księżopolu oraz zastępcy przewodniczącego Związku w Żochach. W tym czasie uczestniczył w zebraniach działaczy z terenu województwa ostrołęckiego, organizował blokady dróg w Czerwinie i Gniazdowie, których celem było wymuszenie na władzy poprawy życia na wsi. Kolportował ulotki i czasopisma drugiego obiegu, zbierał fundusze dla osób represjonowanych oraz ukrywał działaczy opozycji antykomunistycznej z terenu woj. ostrołęckiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków