Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Wacław Zajdel

ur. w 1949 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Fabryce Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie, a następnie brał czynny udział w tworzeniu struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym zakładzie pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność”, w latach 1982-1984, był zaangażowany w działania prowadzone przez konspiracyjne struktury Związku w FA „Polmo” i na terenie Krosna. Był także członkiem siatki kolportażowej drugoobiegowych wydawnictw oraz brał udział w organizacji pomocy dla osób więzionych i prześladowanych oraz ich rodzin. 
W związku z tym faktem był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, która w celu skłonienia go do zaprzestania „wrogiej antysocjalistycznej” działalności poddawała go różnego rodzaju represjom (zatrzymania, przeszukania mieszkania, przesłuchania i tzw. „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z dziejów solidarności podkarpackiej 1980-1990, pod red. B. Adamskiego, Krosno 1992
    • Stanisław Fryc, Między sierpniem a grudniem NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu, Krosno 2005