Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Andrzej Zarębski

ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Krzysztof Zarębski, pracownik wydziału elektrostalowni Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu.
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w 19 Batalionie Saperów w Unieściu. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów