Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bolesław Caban Zdzisław

ur. w 1958 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Zdzisław Caban był działaczem NSZZ „Solidarność” w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Warta” w Częstochowie, pełnił m.in. funkcję skarbnika w Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach zdelegalizowanego związku. Brał udział w organizowaniu pomocy finansowej dla członków rodzin osób internowanych. 
W dniu 27 XI 1982 r. Pan Zdzisław Caban został internowany, a w dniu 8 XII 1982 r. na mocy postanowienia wydanego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach tymczasowo aresztowany pod zarzutem kontynuowania działalności w nielegalnie działającej „Solidarności”  oraz rozpowszechniania na  terenie Częstochowy w okresie od czerwca do listopada 1982 r. nielegalnych wydawnictw, m.in. biuletynu informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie o nazwie „CDN”. 
Pan Zdzisław Caban został osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. W dniu 25 II 1983 r. wyrokiem wydanym przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach został skazany na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Pan Zdzisław Caban został zwolniony z aresztu w dniu 26 II 1983 r. 
Z uwagi na działalność opozycyjna w latach 1982-1983 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej