Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zydorek Ewa

Ewa Maria Zydorek

ur. w 1955 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1981). Od 1981 r. należała do NSZZ „Solidarność” – była sekretarką Komisji Zakładowej przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu. Po 13.12.1981 r. organizowała pomoc dla osób internowanych i ich rodzin, w latach 1982-1989 kolportowała prasę podziemną. W latach 1983-1984 redagowała i kolportowała podziemne pismo „Rezonans”. Współtworzyła wydawnictwo „Awers”, od stycznia 1984 r. współpracowała z Międzyzakładową Radą „Solidarności” w Poznaniu. W 1987 r. współorganizowała akcję wywieszenia flagi „Solidarności” na trakcji tramwajowej przy Zakładach im. Hipolita Cegielskiego (HCP) w Poznaniu. Od 1988 r. do 1989 r. współpracownik podziemnego pisma „Nauczyciel”. Pracowała społecznie w Regionalnym Ośrodku Konsultacyjno-Informacyjnym NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków