Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Zagożdżon

ur. w 1955 roku w m. Stężyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Józef Zagożdżon działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ "Solidarność". Brał czynny udział w kolportażu ulotek oraz otrzymywał i rozpowszechniał podziemną prasę bezdebitową, m.in. „Ziemia Radomska”, „Biuletyn Radomski”, „Solidarność. Tygodnik Mazowsze”, czasopismo „Hutnik”. Ponadto rozprowadzał wśród załogi tzw. cegiełki na pomoc dla byłych działaczy „Solidarności” i ich rodzin. Utrzymywał również kontakty z innymi członkami byłej "Solidarności" m.in. z byłym przewodniczącym MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Panem Andrzejem Sobierajem. W lutym 1983 r. nakłaniał pracowników biorących udział w wyborach do Samorządu Pracowniczego do skreślania kandydatów, którzy należeli do PZPR i głosowania na kandydatów należących do podziemnych struktur „Solidarności”. Dzięki tej akcji udało się wprowadzić do Samorządu Pracowniczego, aż cztery osoby. Pan Józef Zagożdżon został zatrzymany w dniu 23.05.1984 r. po tym, jak w trakcie przeszukania znaleziono u niego znaczne ilości materiałów o treści antypaństwowej. Następnego dnia został zwolniony z aresztu. W związku z jego działalnością wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN