Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Aleksander Zaguła

ur. w 1936 roku w m. Jeżowe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W latach 1980-1981 był zaangażowany w tworzenie struktur „Solidarności” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 14-16 grudnia 1981 r. w strajku okupacyjnym w FSC, wchodził w skład Komitetu Strajkowego. Za zorganizowanie i kierowanie akcją strajkową na terenie FSC, w ramach Komitetu Strajkowego, prowadzone było wobec J. Zaguły postępowanie przygotowawcze. Na podstawie postanowienia Prokuratora Rejonowego w Lublinie z 27.03.1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony 11.10.1982 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, który wyrokiem z 11.10.1982 r. uchylił wobec Józefa Zaguły środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego i skazał go na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem dotychczasowego aresztu. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” w Zakładach Metalurgicznych „Ursus” w Lublinie, gdzie podjął pracę, po zwolnieniu z FSC. W czerwcu 1987 r. z innymi aktywistami „Solidarności” z terenu FSC Lublin skupionymi w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele na ul. Gospodarczej, przygotował transparent z napisem „Solidarność” FSC, na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. W Zakładach Metalurgicznych zaangażował się w działalność Rady Pracowniczej, skupiającej byłych działaczy „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN