Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński Maciej

Maciej Waldemar Zieliński

ur. w 1956 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Maciej Zieliński dnia 10 września 1980 r. brał udział w strajku podjętym przez Fabrykę Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Następnie jako członek komitetu strajkowego wszedł w skład utworzonego w dn. 15 października 1980 r. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego komisji wydziałowej, odpowiadał za sprawy propagandy. W dniu 2 lutego 1981 r. podczas odbywających się wyborów do Komisji Zakładowej NSZZ „S” w FŁT „Iskra” wyłoniono także Prezydium, w skład którego wszedł Pan Maciej Zieliński. Ponadto był on jednym z redaktorów tygodnika: „Solidarność. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Rady Zakładowej przy FŁT« Iskra» w Kielcach”. Dnia 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Budowie (JW. Nr 1013 – I Pluton Kompanii Saperów). Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Dnia 2 lutego 1983 r. zwolniono go do rezerwy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej