Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zaniewski Krzysztof

Krzysztof Zaniewski

ur. w 1957 roku w m. Ełk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Krzysztof Zaniewski był aktywnym działaczem związkowym NSZZ „Solidarność”. 
Był uczestnikiem i jednym z przywódców strajku okupacyjnego w okresie stanu wojennego na KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju. Aresztowany 16 XII 1981 r. Skazany został 23 I 1982 na 3 lata pozbawienia wolności. Zaliczono jednocześnie okres tymczasowego aresztowania Pana Krzysztofa Zaniewskiego od 16 XII 1981 r. do 23 I 1982 r. (wyrok okresowo zawieszono w 1983 r. na okres dwóch lat, zwolniony warunkowo 27 IV 1983). 
Zwolniony dyscyplinarnie z pracy za udział w strajku. Po czasie ponownie przyjęty na stare stanowisko (brak określenia ram czasowych zwolnienia z pracy). 
W latach 1982-84 był z innymi w zainteresowaniu SB w ramach SOR krypt. „Borek”, z uwagi na fakt zorganizowania w roku 1981 r. strajku na KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju. 
W latach 1982-1984 zastrzeżono Panu Krzysztofowi Zaniewskiemu możliwość wyjazdu zagranicę
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN