Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zajusz Wiktor
Wiktor Ignacy Zajusz
ur. w 1954 roku w m. Siemianowic Ślaskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Ksiądz Wiktor Zajusz prowadził działalność opozycyjną od 1981 do 1989 r. Działał w grupie oporu kierowanej przez księdza Bernarda Czerneckiego, aktywnie pomagał osobom represjonowanym i ich rodzinom, brał udział w mszach za Ojczyznę i spotkaniach konspiracyjnych. 
Od 1988 r. uczestniczył w drukowaniu i kolportażu ulotek. Podczas strajku  w sierpniu 1988 r. odprawiał msze w KWK „Manifest Lipcowy”. 
Po zakończeniu strajku pomagał osobom zwolnionym i wspierał działania na rzecz przywrócenia ich do pracy współdziałając z Międzyzakładowym Komitetem „Solidarność” Jastrzębie.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków