Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarzycki Stanisław

Stanisław Zarzycki

ur. w 1946 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Stanisław Zarzycki, pracownik Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu k. Skoczowa, od września 1980 r. był działaczem „Solidarności”, początkowo jako członek Komitetu Założycielskiego w ZD PAN, następnie przewodniczący Komisji Zakładowej. W 1981 r. był delegatem na I i II Walne Zebranie Delegatów „S” Regionu Podbeskidzie. Został członkiem Zarządu Regionu. Na przełomie września i października 1981 r. był delegowany na I Krajowy Zjazd Delegatów „S” w Gdańsku. 
Po 13 XII 1981 r. zaangażował się w kolportaż prasy podziemnej w ZD PAN oraz dostarczanie materiałów poligraficznych. W listopadzie 1986 r. Pan Stanisław Zarzycki wszedł w skład jawnego kierownictwa organizacji Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie. Z uwagi na prezentowane poglądy polityczne i aktywną działalność Służba Bezpieczeństwa PRL od 1982 do 1989 r. szczegółowo śledziła poczynania Pana Stanisława Zarzyckiego. Dnia 7 VII 1984 r. Pan Stanisław Zarzycki został aresztowany przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie pod zarzutem kolportażu nielegalnych wydawnictw. 
W ramach prowadzonych spraw stosowano wobec Pana Stanisława Zarzyckiego także inne formy represji: tzw. rozmowy ostrzegawcze, kary grzywy, zatrzymania, wezwania na przesłuchania, a w 1988 r. doprowadzono do rozwiązania umowy o pracę między nim a ZD PAN. 
W toku prowadzonych przeciw Panu Stanisławowi Zarzyckiemu działań, Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała osobowe źródła informacji oraz funkcjonariuszy Ruchu Drogowego RUSW w Cieszynie. 
Po przywróceniu Pana Stanisława Zarzyckiego do pracy, na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, z inspiracji SB skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości PRL podanie o złożenie rewizji nadzwyczajnej od tego wyroku. 
W lutym 1989 r. Pan Zarzycki otrzymał zgodę na wyjazd stały i 29 III 1989 r. wraz z całą rodziną wyemigrował do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej