Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zadłużny Kazimierz

Kazimierz Stanisław Zadłużny

ur. w 1951 roku w m. Więcborg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Pan Kazimierz Zadłużny w 1980 r. był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Prefabrykacji Przemysłu Węglowego „Prefbet” w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, zabezpieczył materiały Komisji Zakładowej. 
W 1982 r. utworzył w Czeladzi podziemną strukturę oporu społecznego GOS „Solidarność”, która współdziałała ze strukturami podziemia w Zagłębiu oraz działaczami Huty Katowice. 
Pan Kazimierz Zadłużny współdziałał również z Regionalna Komisją Wykonawczą kierowana przez Pana Tadeusza Jedynaka. 
Od 1983 r. współdziałał z Jastrzębską Delegaturą Śląsko-Dąbrowskiej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. 
W 1988 r. był współorganizatorem Tajnego Zgromadzenia Działaczy w Łęczy koło Gliwic, na którym wybrane zostały jawne struktury RKW. 
Od 16 XI 1988 r. brał udział w strajku głodowym, którego celem było przywrócenie do pracy górników zwolnionych z pracy za uczestnictwo w strajku. 
W lutym 1989 r. brał udział w II Walnym Zebraniu Delegatów „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej, które odbyło się w Ustroniu. Był również członkiem Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków