Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zatoński Tomasz

Tomasz Jan Zatoński

ur. w 1953 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Tomasz Zatoński w latach 1982-1985 brał czynny udział w produkcji i kolportażu biuletynu o nazwie „CDN”, który wydawała grupa oporu, złożona z działaczy byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na czele tej nielegalnej struktury stał Pan Zbigniew Muchowicz. 
W 1982 r. Pan Tomasz Zatoński uczestniczył w akcjach plakatowania ulic Częstochowy i malowania napisów m.in. na tramwajach o treści „Solidarność żyje” i „Solidarność”. W dniu 30 VI 1986 r. wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność”, w którym reprezentował Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Częstochowie. 
Jako działacz opozycji antykomunistycznej został zatrzymany w czerwcu 1983 r. na 48 godzin przez Służbę Bezpieczeństwa w Częstochowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków