Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zima Jan

Jan Zima

ur. w 1933 roku w m. Mokrzec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 194/2018
Biogram
Pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej związku, następnie w Delegaturze „Solidarności” w Dębicy. Czynny w nawiązaniu współpracy z rolniczymi związkami zawodowymi.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył dokumentację związkową znajdującą się w siedzibie Delegatury „Solidarności” w Dębicy. Uczestnik strajku okupacyjnego siedziby władz gminnych w Brzostku w dniu 13 grudnia 1981 r.
W dniu 23 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. 
Od lipca 1982 r. w składzie podziemnej Okręgowej Komisji Wykonawczej „Solidarności” Ziemi Dębickiej. W związku z działalnością w podziemnej „Solidarności” w dniu 25 kwietnia 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 21 lipca 1983 r.; postępowanie prokuratorskie umorzono na podstawie przepisów amnestyjnych.
Animator duszpasterstwa ludzi pracy przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN