Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zajdel

ur. w 1954 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Jan Zajdel (1954-2006) od sierpnia 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krośnieńskich Hutach Szkła II. W listopadzie 1982 r. w czasie peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie wziął udział w spotkaniu działaczy „Solidarności”. W trakcie spotkania została powołana Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie. Jan Zajdel w ramach działalności opozycyjnej kolportował na terenie Krośnieńskich Hut Szkła biuletyn „Solidarność Podkarpacka”. W związku z tą działalnością w dniu 12.03.1984 r. funkcjonariusze Wydziału V SB WUSW w Krośnie dokonali przeszukania jego domu. W trakcie rewizji znaleźli materiały drukowane w tzw. drugim obiegu. W dniu 14.03.1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Krośnie postawiła mu zarzut gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania w okresie od 1982 r. do lutego 1984 r. na terenie Krosna biuletynu i innych nielegalnych materiałów wydawanych przez konspiracyjne struktury NSZZ „Solidarność”. Postępowanie w tej sprawie prowadził Wydział Śledczy SB WUSW w Krośnie. W związku z toczącym się śledztwem, w dniu 15.03.1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Krośnie zdecydowała o zastosowaniu wobec niego tzw. „środka zapobiegawczego” w postaci dozoru milicyjnego. Ponadto Wydział Śledczy SB WUSW w Krośnie w dniu 21.03.1984 r. wniósł zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie od 01.04.1984 r. do 01.04.1986 r. Prokuratura Wojewódzka w Krośnie postanowieniem z dnia 25.07.1984 r. umorzyła śledztwo na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie: