Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Grzegorz Zając

ur. w 1947 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Jerzy Zając w marcu 1968 r. był aktywnym uczestnikiem protestów studentów Politechniki Wrocławskiej. Z tego powodu został w czerwcu 1968 r. relegowany z uczelni. 
Od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1980-1981 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Częstochowskiej. W 1981 r. został wybrany delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Częstochowskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował nielegalne wydawnictwa na terenie Częstochowy. Internowany 19 VII 1982 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa. Został zwolniony 23 XII 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej