Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zaborowski Krzysztof

Krzysztof Zaborowski

ur. w 1950 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Jesienią 1980 r. był jednym z inicjatorów powstania ruchu związkowego wśród funkcjonariuszy MO w Rybniku. W dniu 20 maja 1981 r. uczestniczył w zebraniu delegatów jednostek garnizonu katowickiego, zorganizowanym w Komisariacie V MO w Szopienicach. Jako aktywny działacz został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Komendy Miejskiej MO w Rybniku, a następnie został włączony w skład Komitetu Założycielskiego ZZFMO garnizonu katowickiego. W dniach 1 czerwca 1981 r. oraz 9 czerwca 1981 r. brał udział w Ogólnokrajowych Zjazdach Delegatów ZZFMO, zorganizowanych w Batalionie Patrolowym KSMO w Warszawie. W związku z aktywną działalnością w ruchu związkowym, został w dniu 22 czerwca 1981 r. zwolniony ze służby w MO na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. Otrzymał również zakaz wstępu do jednostek milicyjnych. Przez długi okres miał problemy ze znalezieniem pracy. W dniu 25 września 1981 r. uczestniczył w rozprawie rejestracyjnej ZZFMO w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a następnie wraz z innymi funkcjonariuszami w strajku okupacyjnym w Hali Gwardii w Warszawie. Pomimo zwolnienia w dalszym ciągu kontynuował działalność opozycyjną, m.in. poprzez kolportowanie ulotek i innych nielegalnych materiałów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków