Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lucjan Zaremba

ur. w 1942 roku w m. Gierłaty Nowe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Lucjan Zaremba był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” działającego przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego (PBM PW) „Kombud” w Mysłowicach, gdzie był zatrudniony. 
Po wprowadzeniu  stanu wojennego  i zdelegalizowaniu struktur „Solidarności” kontynuował prace związkowe. Z racji prowadzenia działalności na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości oraz respektowanie praw człowieka Pan Lucjan Zaremba był kilkakrotnie prewencyjne zatrzymywany  i przesłuchiwany. 
W latach 1988-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Brał udział w Mszach za Ojczyznę oraz uroczystościach pod Krzyżem przy KWK „Wujek” w Katowicach upamiętniającym śmierć poległych górników  w dniu 16 XII 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni. 
Zainicjował powstanie oraz wszedł w skład Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” przy PBM PW „Kombud”. Z  jego inicjatywy członkowie TKZ złożyli w marcu 1989 r. w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o ponowne zalegalizowanie działalności „Solidarności”. 
Pan Lucjan Zaremba brał ponadto udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego Mysłowicach, struktury której zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN