Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zych Kazimierz

Kazimierz Andrzej Zych

ur. w 1955 roku w m. Wołomin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie, współorganizował struktury Związku w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, angażował się w akcje ulotkowe i plakatowe, kolportował niezależne wydawnictwa w tym Wiadomości Dnia, Tygodnik Mazowsze, Głos Wolnego Robotnika, Przegląd Wiadomości Agencyjnych Regionu Mazowsze i inne. Organizował w swoim zakładzie pracy i na terenie Wołomina pomoc materialną i finansową dla więźniów politycznych. Brał udział w warszawskich manifestacjach patriotycznych z okazji świąt 3 maja i 11 listopada. W ramach represji stosowanych przez Służbę Bezpieczeństwa skierowanych przeciwko członkom NSZZ „Solidarność” w ZSB w Wołominie był kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od 1984 r. zaangażował się we współpracę z Polską Partią Niepodległościową (utworzoną przez byłych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej).
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów