Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Witkowski Paweł
Paweł Emil Witkowski
ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Począwszy od 1979 r. związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Drukarz zaangażowany w edycję wydawnictw Wydawnictwa NOW-a oraz Krakowskiej Oficyny Studentów, a także wykonujący prace na rzecz Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”. Współzałożyciel w 1981 r. niezależnego wydawnictwa „Alfa”. Jednocześnie kolporter ulotek. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Rzeszowie – Załężu oraz Kielcach – Piaskach. Zwolniony w dniu 24 lipca 1982 r. 
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność wydawnictw podziemnych jako drukarz. Czynny także w organizacji kolportażu druków podziemnych, W związku z tą działalnością pomiędzy wrześniem 1982 r. a październikiem 1984 r. w ukryciu. Począwszy od 1985 r. zaangażowany w działalność Ruchu Wolność i Pokój.
Od 1987 r. na emigracji we Francji. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej