Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Adam Staśkiewicz

ur. w 1949 roku w m. Janikowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Zbigniew Staśkiewicz, od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, współorganizował na jej terenie akcje protestacyjne. W latach 1984-1988 kontynuował działalność związkową w nielegalnych strukturach „Solidarności”, demonstracyjnie eksponował emblematy związku, utrzymywał kontakty z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej z terenu Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi i Warszawy. W 1984 r. należał do grupy działaczy nawołującej pracowników kopalni do bojkotu wyborów do rad narodowych. 22 października 1987 r. wszedł w skład trzynastoosobowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Górników KWB Bełchatów i podpisał wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim o jego rejestrację. Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii na Osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie, brał udział w pielgrzymkach oraz mszach świętych w intencji Ojczyzny (również w kościele o.o. jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim) i upamiętniających ważne rocznice, jak wprowadzenie stanu wojennego czy śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, w pogrzebie którego uczestniczył. W latach 1986-1989 podlegał kontroli operacyjnej ze strony Służby Bezpieczeństwa, stosującej wobec kandydata do odznaczenia takie formy inwigilacji jak: rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, rewizje, obserwacja i podsłuch telefoniczny. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN