Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radzicki Andrzej

Andrzej Radzicki

ur. w 1952 roku w m. Nasielsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Andrzej Radzicki w 1981 r. był jednym z inicjatorów założenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Garnizonu Białystok, a następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Został  zwolniony ze służby w MO 31 lipca 1981 r. 
3 listopada 1981 r. Prokuratura Rejonowa w Białymstoku wszczęła postępowanie przygotowawcze przeciwko Andrzejowi Radzickiemu z powodu szerzenia przez niego na zebraniach NSZZ „Solidarność” oraz w prasie podziemnej „nieprawdziwych wiadomości o funkcjonariuszach MO i SB”. Internowany 14 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. W związku z internowaniem postępowanie zostało zawieszone do dnia 21 stycznia 1982 r., kiedy to Prokuratura Wojewódzka w Białymstoku wydała decyzję o uchyleniu internowania i zastosowaniu aresztu tymczasowego w związku z podejrzeniem ujawnienia Zarządowi Regionu „Solidarność” informacji stanowiących tajemnicę służbową. W jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. 25 stycznia 1982 r. Andrzej Radzicki został przewieziony z Suwałk do Aresztu Śledczego w Białymstoku. Przebywał tu do 20 maja 1982 r., kiedy to Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał go na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Od wyroku tego odwołał się, jednak 20 sierpnia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Białymstoku utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Po zwolnieniu z aresztu pozostawał w zainteresowaniu Wydziału IV WUSW w Białymstoku do 1984 r. 
	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • 2. Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, wybór i opracowanie T. Danilecki, M. Kietliński, Białystok 2006
    • 3. Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980-1985. Wybór źródeł, wybór i opracowanie A. Malczyk i J. Markiewicz, Białystok 2011
    • 4. Kietliński Marek, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980 - 2005, Białystok 2005
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN