Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wirski Zbigniew

Zbigniew Tadeusz Wirski

ur. w 1934 roku w m. Bielszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
We wrześniu 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, w październiku wszedł w skład prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Ziemi Kutnowskiej. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw, publikował teksty w „Biuletynie Informacyjnym »Solidarności« Ziemi Kutnowskiej”. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, gdzie przebywał do 3.03.1982 r. Po wyjściu na wolność organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin oraz rozpowszechniał wydawnictwa podziemne. Od 1983 r. był związany z grupą skupioną wokół ks. Mariana Lipskiego z Głogowca. W latach 1981-1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej