Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Denoch Marek

Marek Wojciech Denoch

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Marek Wojciech Denoch był pracownikiem Zakładów Wyrobów Galanteryjnych „Wagmet” w Łodzi, członkiem NSZZ Solidarność w swoim zakładzie pracy, kolporterem wydawnictw i ulotek bezdebitowych. 17 grudnia 1981 r. był inicjatorem strajku w Zakładach „Wagmet”. W związku z działalnością związkową był osobą przewidzianą do zatrzymania i izolacji w ramach sprawy o krypt. „Jodła”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w okresie od 18 grudnia 1981 r. do 3 września 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN