Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Paweł Leśkow

ur. w 1959 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Pan Jacek Paweł Leśkow był działaczem opozycji demokratycznej. Od 1977 r. należał do Studenckiego Komitetu Solidarności, a także współredagował  pismo „Interim”, wydawane przez studentów Politechniki Wrocławskiej. 21 marca 1980 r. z powodu podejrzenia o kolportaż publikacji bezdebitowych Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła w jego mieszkaniu rewizję, podczas której odnaleziono „Biuletyn Informacyjny" Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.
13 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku na Politechnice Wrocławskiej. Kierownictwo SB planowało internowanie pana Jacka Pawła Leśkowa, on jednak po pacyfikacji strajku ukrywał się i kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1983-1984 współredagował pismo „Konkret”, wydawane we Wrocławiu oraz w Legnicy przez podziemny Ruch Społeczny Solidarność. W 1986 r. został poddany obserwacji przez SB z powodu kontaktów z pracownikiem Ambasady Stanów Zjednoczonych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Dworaczek, T. Przedpełski, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, Wrocław-Warszawa 2017.
    • K. Dworaczek, Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981, Wrocław 2016.