Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Joniec Ireneusz
Ireneusz Joniec
ur. w 1954 roku w m. Gostyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Ireneusz Joniec prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1982. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ oraz twórcą i kolporterem prasy bezdebitowej.
Po 13.12.1981 protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Dołączył do nielegalnej organizacji opozycyjnej ,,Komitet Obrony Solidarności’’. Redagował, powielał oraz kolportował ,,Biuletyn Informacyjny’’.
Dnia 25.03.1982 r. został aresztowany i decyzją z dnia 27.03.1982 r. internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Z internowania został zwolniony 19.04.1982 r., ale nadal pozostał aresztowany. Po 05.05.1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Strzelinie. W dniu 16.12.1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z więzienia został zwolniony warunkowo 15.04.1983 r.
W latach następnych był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN