Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiecień Ireneusz

Ireneusz Jacek Kwiecień

ur. w 1958 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Ireneusz Kwiecień był we wrześniu 1980 r. członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był współzałożycielem biblioteki wydawnictw niezależnych przy NZS na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. 
W styczniu 1982 r. został powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy. Po odmowie złożenia przysięgi został przeniesiony do zasadniczej służby wojskowej bez prawa noszenia broni. 
Po zakończeniu służby wojskowe,j w latach 1983-1989, był współorganizatorem sieci kolportażu prasy opozycyjnej, wykorzystując do tego celu własne mieszkanie. 
Ponadto przy kościele oo. Franciszkanów w Katowicach współorganizował pokazy niezależnych filmów objętych zakazem dystrybucji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków